Sarriena House

Our Txakoli

Txakoli map / Leioa / Sarriena House

Taste our txakolis with...

Grilled T-bone steak.