Batzoki Galdames

Our Txakoli

Txakoli map / Galdames / Batzoki Galdames

Taste our txakolis with...

Eggs with homemade chorizo.