Atarrabi

Our Txakoli

Txakoli map / Sondika / Atarrabi

Taste our txakolis with...

Smoked salmon with nori seaweed in tempura.